Medlemsbetingelser

Pole for Life

Følgende betingelser er gældende for medlemskaber i "Pole & YogaForLife".

Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer varsles som minimum via opslag i centret og via servicemails.

Vi anbefaler, at du registrerer din mail i systemet – så er du sikker på altid at modtage vigtig information vedrørende dit medlemskab, dine bookinger, opkrævninger m.m. Processen er automatisk ved oprettelse. Men dette kan også gøres i centret eller i vores booking system under din bruger.

1. GENERELT

1.1. INDMELDING

Du melder dig ind i Pole & Yoga For Life studiet via indmelding i centret eller via indmeldelsesformularen på vores hjemmeside. Første gang du møder op i centret, skal du henvende dig i receptionen for at gennemføre din indmelding. Her skal du som minimum medbringe et gyldigt ID (sundhedskort, pas eller kørekort).​

Det er dit eget ansvar at stamdata er korrekte, og har du ændringer hertil kan de laves via medlemsportalen på hjemmesiden.

For at blive medlem af Pole & Yoga Forlife studiet, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år, skal du desuden have en forælder eller værge med ved oprettelsen af dit medlemskab.

** Et Pole & Yoga medlemskab er løbende og fortsætter indtil det opsiges. Klippekort har en løbetid på 6 måneder. Ubrugte klip eller hele klippekort refunderes ikke. Kontant medlemskab, løber kun for den betalte periode.

1.2. MEDLEMSKORT & ANVENDELSE

Første gang du møder op i centret, vil du få udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid indlæses inden din træning påbegyndes.

Et medlemskab og medlemskort er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre.

​Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal du henvende dig til Pole & Yoga For Life studiet som vil udstede et nyt kort mod et gebyr.

Hvis du glemmer dit kort, vil du mod betaling kunne træne alligevel.

Der pålægges kr. 500,- i gebyr ved misbrug af et medlemskort, jfr ovenstående.

2. TILMELDING & AFMELDING AF HOLD

2.1. Tilmelding & afmelding af hold

Du kan til- og framelde dig hold på vores bookingsite eller via kundecomputeren i centeret. Det er ikke muligt at til og afmelde over telefon og mail. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest fire timer før holdstart.​

Når du er tilmeldt et hold, skal du fremmøde til det senest 10 minutter før holdet starter.

Hvis ikke du fremmøder til et hold eller ikke får det gjort rettidigt, vil du blive pålagt et gebyr, som automatisk bliver trukket via din abonnements aftale.

3. BETALING

3.1. Betaling for medlemskab

Alle medlemskaber og tilkøb kræver at du bliver tilmeldt vores medlemssystem, dog ikke kontant medlemskab. Den første betaling skal altid betales med det samme, med mindre andet er angivet, og vil herefter blive trukket via medlemsystemet.

Bemærk at der opkræves et oprettelsesgebyr på 150 kr.

​Personer under 18år skal have en forælder eller værge til at stå som anden betaler for deres medlemskab.

Kontant medlemskab betales i receptionen, og kan som udgangspunkt kun betales en måned af gangen.

3.2. Medlemskab med anden betaler

Det er muligt at oprette et medlemskab med en anden betaler. Dette kan gøres via vores hjemmeside eller i centret.

En anden betaler er foruden de faste månedlige udgifter automatisk også forpligtiget til at hæfte for ekstra udgifter og gebyrer, der opstår som følge af medlemskabet – såsom bøder for manglende fremmøde til et hold og køb med medlemskort. Disse vil blive trukket fra den samme konto.

3.3. Manglende betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskort blive spærret. Herved vil du ikke kunne tjekke ind i centret eller tilmelde dig hold i bookingsystemet.

Pole & YogaForLife forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårligere betalere til RKI (Ribers Kredit Information).

Medlemskortet vil først blive aktiveret igen, når det skyldige beløb er blevet betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation på betalingen.

Medlemskabet kan ikke ændres eller berosættes, hvis der forefindes en manglende betaling.​

3.4. Misbrug af medlemskort

Hvis du mister dit medlemskort og dette bliver misbrugt af en anden person, hæfter du selv for tabet, indtil du melder dit medlemskort bortkommet hos Pole & YogaForLife.

Misbrug foretaget på medlemskortet efter du har meldt det bortkommet til Pole & YogaForLife, hæfter du ikke for.

4. OPSIGELSE

4.1. Opsigelse af medlemskab

Ønsker du at opsige dit medlemskab hos TarGet Gym kan det gøres på følgende måder.

a). Du kan henvende dig personligt i centret.

b). Du kan sende en e-mail til infokathrinenoergaard@gmail.com

Ved opsigelse af medlemskab, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer. En opsigelse er gældende fra den dag vi modtager den, og du har modtaget en kvittering vedrørende din opsigelse fra Pole & YogaForLife.

Dit medlemskab ophører dog først ved udløbet af den indeværende måned plus én måned. Husk at gemme din kvittering for opsigelse af medlemskab.

​4.2. Restance

Eventuelle restancebeløb modregnes i tilgodehavende.

4.3. Tvister og dokumentation

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra centret. Ved opsigelse af dit medlemskab i centret, får du tilsendt en mail eller et papir fra centeret med opsigelseskvittering.

Det er dit ansvar at tjekke, at du modtaget mailen samme dag. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er oplyst ved indmeldelse. Det er dit ansvar, at Pole & YogaForLife til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse.

Hvis du har sendt en underskrevet opsigelse til infokathrinenoergaard@gmail.com, er det dit eget ansvar at sikre dig, at opsigelsen bekræftes af Pole & YogaForLife via mail. Bekræftelsen sendes til den mailadresse der er oplyst til TarGet Gym.

Det er dit ansvar, at vi til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse.

5. PAUSE (BERO)

5.1. At sætte et medlemskab på pause

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i en periode, hvilket betyder, at du ikke betaler for at være medlem i denne periode.

Når et medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder og adgang indtil pausen ophører.

Ønsker du at sætte dit medlemskab på pause, kan det gøres på følgende måder.

a). Du kan henvende dig personligt i centret.

b). Du kan sende en e-mail til infokathrinenoergaard@gmail.com.

Hvis du vil at sætte dit medlemskab på pause, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at sætte dit medlemskab på pause og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer.

Pausen er gældende fra den dag vi modtager den, og du har modtaget en kvittering vedrørende din pause.

Du kan maksimalt sætte et medlemskab på pause i 6 måneder mod et gebyr. Der skal altid angives en start- og slutdato for bero perioden. Det er gratis at forlænge din pause, hvis din pause har været kortere end 6 måneder og ikke kommer til at overskride den grænse med forlængelsen.

Hvis en pause overskrider seks måneder eller, hvis pausen har været en del af en kampagne, skal der betales et gebyr for at forlænge pausen. Dit medlemskab starter automatisk, når pauseperioden udløber.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at der er sket en korrekt opsigelse med dato og kvittering fra centret.

Hvis du sætter dit medlemskab på pause i centret, får du tilsendt en mail med kvittering for pausen. Det er dit ansvar at tjekke, at du modtaget mailen samme dag. Bekræftelsen sendes til den mailadresse der er oplyst.

Det er dit ansvar, til enhver tid at vi har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse.

6. ANDRE BESTEMMELSER

​6.1. Stødende adfærd/påklædning

Alle former for mærker på tøj der har relation til grupper, bander, eller anden organisation som er til gene eller skaber utryghed for andre medlemmer, må ikke bæres i centeret.

6.2. Børn i centret

Som udgangspunkt er alle velkommen i Pole & YogaForLife, men børn (personer under 15 år) må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområder. De må gerne sidde i loungeområdet, eller i gården.

6.3. Ophold i centret uden at være medlem

Hvis du opholder dig i centeret uden at være medlem eller uden aftale med en personlig træner, forbeholder vi os retten til at bortvise og udelukke dig fra Pole&Yogaforlife.

6.4. Privat virksomhed

Det ikke er tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab – såsom træningsvejledning, personlig træning eller lign, uden en forudgående aftale.

Ønsker man at indgå en aftale kan man kontakte os i centret eller på mail

6.5. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse.

Pole&YogaForLife tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der følges dansk erstatningsret på området.

6.6. Værdigenstande

Pole&Yogaforlife anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning.

Pole%Yogaforlife bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade på ejendele.

6.7. Video optagelse/Foto optagelse

Det er ikke tilladt at bruge Pole & YogaForLifes lokaler som lokalitet til optagelse af video eller billeder med henblik på markedsføring, uden en forudgående aftale. Man er altid velkommen til at kontakte os, med ønsker om dette.

Det er ikke tilladt at optage video eller tage billeder i TarGet Gyms omklædningsrum.

6.8. Brud på medlemsbetingelser eller centerets regler

I tilfælde af brud på medlemsbetingelser eller centerets regler kan Pole&YogaForLife til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Se centerets regler i centret eller på vores hjemmeside.

Pole&YogaForLife kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

7. Doping

7.1. Samarbejde

Pole&YogaForLife samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD).

7.2. Salg eller overdragelse

Salg eller overdragelse af dopingmidler, er på alle måder forbudt når man befinder sig i centeret.

Besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, er på alle måder forbudt når man befinder sig i centeret.

Ved overtrædelse, bortvises man øjeblikkeligt, og medlemskabet ophører.

7.3 Brug af dopingmidler

Brugen af doping, er på alle måder forbudt når man befinder sig i centeret.

Ved overtrædelse, bortvises man øjeblikkeligt, og medlemskabet ophører.

8. FORTRYDELSESRET

8.1. Fortrydelsesret på medlemskab

For køb af medlemskaber har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i centret eller skrive en mail til infokathrinenoergaard@gmail.com

Ved brug af fortrydelsesret, får du tilsendt en mail med bekræftelse. Det er dit ansvar at tjekke, at du modtaget mailen samme dag. Bekræftelsen sendes til den mailadresse der er oplyst til Pole&YogaForLife.

Det er dit ansvar, at Pole&YogaForLife til enhver tid har de korrekte kontaktoplysninger, herunder korrekt e-mail, tlf. nummer og adresse. det er på eget ansvar at bruge udstyr og træne og det såfremt ikke kan pålægge studiet ansvar, hvis eventuel person skade skulle forekomme og at det altid er medlemmernes ansvar at altid følge instruktørens anvisninger på holdet. Medlemmer må ikke bære ringe, smykker og stiletter med nitter og andet som vil kunne beskadige poles. Hvis man gerne vil danse i poledance sko under træning skal man spørge en instruktør. Når du melder dig ind skriver du under på du er indforstået på ovenstående. Ved udmelding får du ligeledes en udmeldelses blanket.

Er der spørgsmål til ovenstående ret venligst henvendelse til infokathrinenoergaard@gmail.com eller spørg receptionisten i receptionstiden.

Scroll til toppen